Usluge

  • Automatizacije mašina i postrojenja u svim granama industrije
  • Implementacije SCADA racunarskih sistema upravljanja i nadzora
  • Implementacije daljinskog upravljanja i nadzora
  • Implementacije sistema kontrole kvaliteta u proizvodnji
  • Implementacija sistema upravljanja elektricnom energijom

Global Automation, zajedno sa kompanijama partnerima, teži ka poboljšanju Vašeg poslovanja kroz implementaciju sistema koji štede vrijeme i novac.

Naš strateški cilj jeste pružiti vrhunsku uslugu i ponuditi Vam ekspertno rješenje u skladu sa Vašim potrebama i zahtjevima.

Sva rješenja naše kompanije bazirana su na opremi kompanija partnera:

  • Schneider Electric Francuska - oprema za automatiku i upravljanje (PLC, HMI, SCADA sistemi, frekventni pretvaraci, driver-i i motori (AC servo i step), senzori, industrijske kamere itd.)
  • SMC Japan - oprema za pneumatiku
  • Scaime Francuska - oprema za vaganje (mjerne celije, kontroleri, senzori sile i momenta itd.)